หน้าแรก  l  แสดงความคิดเห็น  l  ข่าวสาร  l  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/Jobs  l  ภาพภายในโรงเรียน  l  ติดต่อโรงเรียน   
 
Username :
Password :
สมัครสมาชิก l ลืมรหัสผ่าน


VISITORS
2,421


 
  
  นักบุญอันนา
 

 ประวัติและความสำคัญ


          นักบุญอันนา  สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าดาวิด และเป็นมารดาของมารีย์ (มารดาพระเยซู) 

พระวรสารนักบุญยากอบระบุว่านักบุญอันนาและนักบุญโยอาคิมผู้เป็นสามีไม่มีลูกจนเมื่ออายุมาก 

วันหนึ่งก็มีทูตสวรรค์มาปรากฏตัวแล้วบอกว่าจะมีลูก นักบุญอันนาก็สัญญาว่าจะยกลูก

ให้ผู้รับใช้พระเป็นเจ้า นักบุญอันนาได้เฝ้าอบรมสั่งสอนพระนางมารีอา จนเธอได้เป็นมารดาพระเจ้า 

          พระนางมารีอาได้เลียนแบบในการอบรมสั่งสอนพระเยซูเจ้า ในความเชื่อ

ที่เป็นพื้นฐานแห่งความกล้าหาญและความเข้มแข็ง พระนางจึงสามารถยืนอยู่ที่เชิงไม้กางเขน

โดยไม่ได้เสียความเชื่อขณะพระบุตรถูกตรึงบนไม้กางเขน  ฉะนั้น นักบุญอันนาจึงเป็นมารดาตัวอย่าง 

และแม่พิมพ์ของคริสตชนทุกคนที่เป็นแม่ในการเลี้ยงดูบุตร

 

บทภาวนา

          ข้าแต่ท่านนักบุญอันนา  ท่านเป็นผู้มีบุญได้เป็นมารดาของพระนางพรหมจารีย์มารีอา  

และพร้อมกับท่านนักบุญโยอากิมสามีของท่าน  ข้าพเจ้าขอฝากตัวไว้ในความคุ้มครองของท่าน  

ขอท่านโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นอันตรายทั้งกายและวิญญาณ  มีความรัก  เสียสละ อดทน 

มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง  กล้าหาญที่จะทำความดี  หลีกหนีความชั่ว  พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ด้วยเถิด  (อาแมน)
 
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ 162 พุทธมณฑลสาย 3 บางไผ่ บางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0 2421 2121  โทรสาร : 0 2444 4413  อีเมล์ : kasintornacademy@gmail.com
Copyright © 2005-2019 Kasintorn Acadameny All rights reserved.  Powered by DZYGroup