หน้าแรก  l  แสดงความคิดเห็น  l  ข่าวสาร  l  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/Jobs  l  ภาพภายในโรงเรียน  l  ติดต่อโรงเรียน   
 
Username :
Password :
สมัครสมาชิก l ลืมรหัสผ่าน


VISITORS
8,923


 
 
 
1. ทางโรงเรียนมีมาตรการการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสำหรับนักเรียนอย่างไร
2. ครูของทางโรงเรียนจบวุฒิอะไรมา
3. ทางโรงเรียนจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนอย่างไร
4. ทางโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นไหนถึงชั้นไหน
5. ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนทางด้านใดบ้าง
6. ทางโรงเรียนมีการตีนักเรียนไหม
7. กรณีครูขาดสอน ป่วย ไม่มาทำงานทางโรงเรียนดำเนินการอย่างไร
8. ทางโรงเรียนนำครูเจ้าของภาษามาจากที่ไหน มีสัญญาไหม
9. สำเนียงครูต่างชาติของโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง
10. สำหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program) กับโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) แตกต่างกันอย่างไร
11. นโยบายของโรงเรียนเป็นอย่างไร
12. หนังสือที่ใช้และหลักสูตรที่สอนมาจากไหน
13. โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่แตกต่างจากโรงเรียนสองภาษาที่อื่นไหม
   
   
   
   
1. ทางโรงเรียนมีมาตรการการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสำหรับนักเรียนอย่างไร
   
 

ทางโรงเรียนมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอด 24 ชม. ทางโรงเรียนมีการกันพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรของท่านโรงเรียนเข้ามาในบริเวณอาคารเรียน ทางโรงเรียนใช้ระบบสแกนนิ้วมือรับนักเรียน ผู้ที่ไม่ได้เก็บลายนิ้วมือไว้กับระบบรับนักเรียนจะต้องติดต่อห้องธุรการ โดยเจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อผู้ปกครองเพื่อยืนยันความประสงค์ให้บุคคลดังกล่าวรับนักเรียนได้ และทางโรงเรียนจะถ่ายบัตรประชาชนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
2. ครูของทางโรงเรียนจบวุฒิอะไรมา
   
 

ครูของทางโรงเรียนจบวุฒิปริญญาตรีทางด้านการศึกษามาโดยตรง หรือได้เข้าศึกษาต่อทางด้านการศึกษา หรือเข้ารับการอบรมทางด้านการสอน ทั้งครูไทย ครูต่างชาติ และครูเจ้าของภาษา

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
3. ทางโรงเรียนจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนอย่างไร
   
  ทางโรงเรียนจะมีฝ่ายโภชนาการคอยดูแลเรื่องอาหารสำหรับนักเรียน ในแต่ละมื้อนักเรียนต้องได้รับสารอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยอาหารของเรามีแม่ครัวคอยปรุงอาหารใหม่สด สะอาดทุกวัน ปรุงร้อนๆ เสริฟสำหรับเด็กทุกคน นักเรียนสามารถเติมอาหารได้ตามที่ตนเองต้องการ และทางโรงเรียนมีโภชนากร จากโรงพยาบาลพญาไท 3 เป็นผู้ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลืออยู่อีกด้วย
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
4. ทางโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นไหนถึงชั้นไหน
   
 

ทางโรงเรียนเปิดรับตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
5. ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนทางด้านใดบ้าง
   
 

ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนในทุกๆ ด้าน เช่น

- ด้านกีฬา มีการพานักเรียนไปแข่งกีฬากับโรงเรียนในเครือและโรงเรียนอื่นๆ
- ด้านศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ยกตัวอย่างเช่น การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ณ วัดพระยาทำวรวิหาร และรางวัลรองชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับประถมศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
- ด้านการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมการแสดงนาฏศิลป์เพื่อทำการถวายพระพรในวันสำคัญต่าง ๆ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ช่อง 11 ช่อง 5 ช่อง 9 และโรงเรียนกสิณธรยังได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดดนตรีไทย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ซอด้วง จากงานจิตรลดาวิชาการ ครั้งที่ 4
- ด้านวิชาการ มีการส่งตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางด้านวิชาการ เช่น เพชรยอดมงกุฏวิทยาศาสตร์ และรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ และทางด้านภาษา ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษ
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
6. ทางโรงเรียนมีการตีนักเรียนไหม
   
 

ทางโรงเรียนไม่มีนโยบายการตีนักเรียน แต่ทางโรงเรียนจะใช้การตักเตือน

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
7. กรณีครูขาดสอน ป่วย ไม่มาทำงานทางโรงเรียนดำเนินการอย่างไร
   
  ทางโรงเรียนจะจัดสรรครูเข้าสอนแทน ซึ่งทางโรงเรียนจะมีครูจากส่วนกลาง ทำการสอนให้กับนักเรียนในวันที่ครูขาด
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
8. ทางโรงเรียนนำครูเจ้าของภาษามาจากที่ไหน มีสัญญาไหม
   
 

โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกเอง หรือมอบหมายให้บริษัทจัดหาครูเจ้าของภาษาส่งครูที่ครบคุณสมบัติให้โรงเรียนคัดเลือกก ครูทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านกระบวนการคัดสรรอย่างเข้มข้นของทางโรงเรียน และทางโรงเรียนมีสัญญากับครูทุกท่านอย่างน้อย 1 ภาคเรียน

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
9. สำเนียงครูต่างชาติของโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง
   
  เรื่องของสำเนียงของครูต่างชาติ ทางโรงเรียนมีทีมงานคอยดูแลเรื่องของสำเนียง และมีขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ที่เข้มข้นในการคัดสรรสำเนียง และคุณสมบัติของครู ก่อนที่จะเข้ามาทำการสอน
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
10. สำหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program) กับโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) แตกต่างกันอย่างไร
   
 

โปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
(Intensive English Program)

โปรแกรมภาษาอังกฤษ
(English Program)

-

สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 80% เป็นภาษาไทยประมาณ 20%

- ห้องหนึ่งมีนักเรียนประมาณ 25-28 คน
- ระดับชั้นอนุบาลมีครูประจำชั้น 2 ท่าน เป็นครูไทย 1 ท่าน และครูเจ้าของภาษา 1 ท่าน
-

ระดับชั้นประถมมีครูประจำชั้น 2 ท่าน เป็นครูไทย 1 ท่าน ครูเจ้าของภาษา 1 ท่าน

- วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนโดยครูเจ้าของภาษา
- สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 50% เป็นภาษาไทยประมาณ 50%
- ห้องหนึ่งมีนักเรียนประมาณ 30 คน
- ห้องหนึ่งมีครู 2 ท่าน ไทย 1 ท่าน ต่างชาติ 1 ท่าน
- ครูไทยทำงานร่วมกันกับครูต่างชาติ
- วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนโดยครูเจ้าของภาษา

 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
11. นโยบายของโรงเรียนเป็นอย่างไร
   
 

•  จำนวนนักเรียนต่อห้องมีจำนวนที่เหมาะสม 
•  ทางโรงเรียนเน้นที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ
•  จำนวนห้องเรียนทางโรงเรียนวางนโยบายจะเปิด 4 ห้องในแต่ละระดับชั้น
•  ครูผู้สอนต้องจบวุฒิปริญญาตรีทางด้านการศึกษา หรือเรียนต่อทางด้านการศึกษา
•  ครูผู้สอนจะต้องมีการเขียนแผนการสอนและเตรียมการสอนตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด 
•  ทางโรงเรียนมีขั้นตอนการสอบสอนครูผู้สอนก่อนจะเข้ามาทำงานอย่างเข้มข้น

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
12. หนังสือที่ใช้และหลักสูตรที่สอนมาจากไหน
   
  หนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือนำเข้า หนังสือบางเล่มไม่มีจำหน่ายในประเทศ และหลักสูตรที่สอน เป็นหลักสูตรของกระทรวง กระทรวงรับรอง
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
13. โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่แตกต่างจากโรงเรียนสองภาษาที่อื่นไหม
   
 

แตกต่างจากที่อื่นคือ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่เป็นโรงเรียนสองภาษา ที่มีโปรแกรม 3 โปรแกรมด้วยกันดังนี้

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่
โปรแกรมที่ 1
(
Intensive English Program)
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
โปรแกรมที่ 2
(English Program)
ภาษาอังกฤษ
โปรแกรมที่ 3
(Mini English Program)
ภาษาอังกฤษเริ่มต้น
- สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 80%
- มีครูประจำชั้นเป็นเจ้าของภาษา (อยู่ประจำห้องและสอนห้องของตนเอง)
- จำนวนนักเรียนประมาณ 15-20 คน
- ห้องเรียนเป็นห้องแอร์ทุกห้อง
- ครูไทยไม่มีการแปลภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียน ระหว่างที่ครูภาษาอังกฤษสอน
- ใกล้ชิดกับครูเจ้าของภาษา และครูไทยมากกว่า
- สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 50%
- มีครูประจำชั้นเป็นครูชาวต่างชาติ (อยู่ประจำห้องและสอนห้องของตนเอง)
- จำนวนนักเรียนประมาณ 30 คน
- ห้องเรียนเป็นห้องแอร์ทุกห้อง
- ใกล้ชิดกับครูต่างชาติ และครูไทยมากกว่า

 

- สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 20%
- มีครูประจำชั้นเป็นครูไทย (อยู่ประจำห้องและสอนห้องของตนเอง)
- จำนวนนักเรียนประมาณ 30 คน
- ห้องเรียนเป็นห้องพัดลมอากาศถ่ายเทสะดวก ลมธรรมชาติพัดผ่านเย็นสบาย
- วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจะสอนโดยครูต่างชาติ

 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
 
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ 162 พุทธมณฑลสาย 3 บางไผ่ บางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0 2421 2121  โทรสาร : 0 2444 4413  อีเมล์ : kasintornacademy@gmail.com
Copyright © 2005-2019 Kasintorn Acadameny All rights reserved.  Powered by DZYGroup